Zárukou kvality našej práce a zodpovedného plnenia objednaných záväzkov je autorizácia našich odborníkov v Slovenskej komore stavebných inžinierov SR a medzinárodná certifikácia overená Technickou inšpekciou SR:Autorizačné osvedčenie Slovenská Komora Stavebných Inžinierov

Autorizačné osvedčenie Slovenská Komora Stavebných Inžinierov

Osvedčenie Technická inšpekcia, Košice